1.2 Kerkelijke en bestuurlijke ligging

Kerkelijke ligging

Binnen de circumscriptie van de Orde1
1392/93-1400: provincia Alemanniae Inferioris.
1400-1427: provincia Rheni.
1427-1474: provincia Picardiae Remotioris.2
1474-1579: provincia Teutoniae.

Binnen de circumscriptie van de Kerk
13983-1410 (Westers Schisma): urbanistiche obediëntie (Rome), moederklooster Seitz (huidige Žiče in Slovenië).4
tot 1559: bisdom Utrecht.5
vanaf 1559: bisdom Haarlem.6

Bestuurlijke ligging

Staatkundige ligging
1392/93 (stichting)-1433: graafschap Holland, Zeeland en Henegouwen.
1482-1579 (opheffing): Habsburgse Nederlanden.

Topografische ligging
Bij de stichting lag het klooster buiten de stad Amsterdam, op 1.5 km van de Haarlemmerpoort. Vandaag rest er niets van het klooster, dat zich bevond tussen de huidige Goudsbloemstraat, Tweede Lindensdwarsstraat, Tweede Boomwarsstraat en Westerstraat, in het Jordaankwartier.7