1.2 Kerkelijke ligging

Binnen de circumscriptie van de Orde1
1392/93-1400: provincia Alemanniae Inferioris.
1400-1427: provincia Rheni.
1427-1474: provincia Picardiae Remotioris.2
1474-1579: provincia Teutoniae.

Binnen de circumscriptie van de Kerk
13983-1410 (Westers Schisma): urbanistiche obediëntie (Rome), moederklooster Seitz (huidige Žiče in Slovenië).4
tot 1559: bisdom Utrecht.5
vanaf 1559: bisdom Haarlem.6

  • 1. [Schoengen 1942a]10. [De Grauwe 2005i]195. [Gaens & De Grauwe 2006]122.
  • 2. In 1474 provincia Teutoniae genoemd.
  • 3. Geïncorporeerd in de Orde.
  • 4. In de Kerk duurde het Westers of Groot Schisma van 1378 tot 1417. De eenheid werd in de Orde hersteld in 1410 vóór het officiële einde van het schisma in de Kerk in 1417. Zie [Chartreux 2007a]130-133.
  • 5. [Goffin 1991a]23 (nr. 14 op de kaart).
  • 6. Het bisdom werd in 1592 formeel opgeheven ten gevolge van de Reformatie, toen het een Apostolisch Vicariaat van de Hollandse Zending werd. In 1853 werd het opnieuw een bisdom. Vanaf 2009 werd het diocees het bisdom Haarlem-Amsterdam geheten.