1.4 Zegel en wapen

Zegel

Hangend aan een akte van 7 september 1403 (groene was, gedeeltelijk gebroken), waarvan een afdruk gedateerd 1459. In de vorm van een schuitje (35/38x28 mm) met Joannes Baptista rechtop staande in vooraanzicht; met de rechterhand wijst hij naar het Agnus Dei dat hij in de linkerhand houdt.

Literatuur

[Delbecque 2008]22 (nr. 112)