1.2 Kerkelijke ligging

Binnen de circumscriptie van de Orde1

1328 (stichting): provincia Burgundiae
1332-1380: provincia Picardiae
1380-1410: Seitz2
1411-1474: provincia Picardiae remotioris (in 1474 provincia Teutoniae genoemd)
1474-1783: provincia Teutoniae (opgeheven in 1783)
1783-1796: provincia Rheni

Binnen de circumscriptie van de Kerk


[wordt vervolgd]

  • 1. DE GRAUWE 1985, p. 103. TIMMERMANS 2005, p. 125.
  • 2. Tijdens het Westers Schisma, 1378-1417, toen er twee pausen waren en de Kerk in twee obediënties was verdeeld met twisten in vele bisdommen en kloosters, bleven de kartuizers van Zelem trouw aan de paus van Rome en sloten zij zich aan bij de urbanistische strekking binnen de orde die het klooster te Zicka (Seitz, Slovenië) in deze periode als hun moederklooster beschouwde.