Raad van bestuur en Leden van de vzw Cartusiana

Cartusiana werd in 2005 gesticht op initiatief van Francis Timmermans († 2015) en Tom Gaens.

Tot het bestuur van de vzw Cartusiana behoren:
- Jan De Grauwe, ere-voorzitter
- Tom Gaens, voorzitter
- Frans Hendrickx, vice-voorzitter
- Eddy Van Damme, penningmeester/secretaris

Tot de algemene vergadering van de vzw Cartusiana behoren:
- dr. Krijn Pansters (Universiteit Tilburg, Franciscaans Studiecentrum)
- dr. J.G.M. Sanders

Tot de steunende leden van de vzw Cartusiana behoren:
- Jos Bernaer
- Urbain Deblander
- Thomas Op de Coul
- André Premereur
- Guy Vansteenwegen

Tot de adviserende leden van de vzw Cartusiana behoren:
- prof. dr. Geert Claassens (Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, OE Literatuurwetenschap)​
- prof. dr. Wim François (Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen)
- prof. dr. Brigitte Meijns (Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, OE Geschiedenis)
- prof. dr. J.A. (Hans) Mol (Universiteit Leiden, Faculteit Geesteswetenschappen, Instituut voor Geschiedenis)
- prof. dr. Peter J.A. Nissen (Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen)
- prof. dr. Kees Schepers (Universiteit Antwerpen, Ruusbroecgenootschap)

Lid worden!

Men kan altijd lid worden door storting van 20 € via een Europese overschijving: IBAN BE63 0015 1997 1408 / BIC GEBABEBB t.n.v. vzw Cartusiana, Rechtstraat 221, BE-9160 Eksaarde met vermelding "lidmaatschap + jaar".