Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan T and Auteur is D. C. Tinbergen  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
D. C. Tinbergen
Des coninx summe, Leiden, 1907, 696-(2) p. (= Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde, 23-24)  
[Tinbergen 1907]
D. C. Tinbergen
Jan van Brederode als vertaler van Des Coninx Summe, in: De nieuwe taalgids, 19 (1925), 81  
[Tinbergen 1925]
D. C. Tinbergen
Des Coninx Summe. Inleiding, Groningen, 1900, VI-214 p.  
[Tinbergen 1900]