Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan H  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
Gaston Hocquard
La vie cartusienne d'après le Prieur Guigues Ier, in: Revue des sciences religieuses, 31 (1957), 364-382  
[Hocquard 1957]
Gaston Hocquard
Les idées maîtresses des Méditations du prieur Guigues Ier, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 333-343 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Hocquard 2012] PDF-pictogram Hocquard__Les méditations de Guigues Ier.pdf (95.71 KB)
Gaston Hocquard
Les idées maîtresses des Méditations du prieur Guigues Ier, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 247-256  
[Hocquard 1983]
Gaston Hocquard
La solitude cartusienne d'après ses plus anciens témoins, in: Bulletins des Facultés catholiques de Lyon, 70 (1948), 5-19  
[Hocquard 1948]
Carolien Hilhorst-Böink & Ton Hilhorst
De Latijnse uitgaven van de Legenda aurea en het werk van de Bijbelvertaler. Enkele opmerkingen bij de legende van Sint Vedastus, in: Amand Berteloot, Hans Van Dijk & Jasmin M. Hlatky (eds.), Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda. Beiträge zur niederländischen Übersetzung der Legenda aurea, Münster, New York, München & Berlin, 2003, 53-64 (= Niederlande-Studien, 31)
[Hilhorst-Böink & Hilhorst 2003] PDF-pictogram Hilhorst-Böink & Hilhorst_Legende van Sint Vedastus en de Bijbelvertaler.PDF (1.36 MB)
David Hiley
Der Gregorianische Gesang bei den Kartäusern und im Kloster Prüll, in: 1000 Jahre Kultur in Karthaus-Prüll: Geschichte und Forschung vor den Toren Regensburgs. Festschrift zum Jubiläum des ehemaligen Klosters, Regensburg, 1997, 236-243
[Hiley 1997] PDF-pictogram Hiley_Gregorianische Gesang.pdf (4.95 MB)
Gijsbertus Hesse
De martelaren van Roermond. Een bronnenstudie, in: Limburg's jaarboek, 17 (1911), 170-209, 264-290
[Hesse 1911] PDF-pictogram Hesse_Martelaren van Roemond.PDF (7.94 MB)
B. H. D. Hermesdorf
Een verwaarloosd facet in Dionysius de Kartuizer, in: Limburg. Tijdschrift voor geschiedenis, oudheidkunde en volkskunde, 45 (1966), 279-289
[Hermesdorf 1966]
B. H. D. Hermesdorf
Ging Willem Van der Tanerijen bij een minderbroeder te rade of bij een kartuizer, in: J. A. Ankum, R. Feenstra & W. F. Leemans, Symbolae iuridicae et historicae Martino David dedicatae, dl. 1: Ius Romanum, Leiden, 1968, 73-83  
[Hermesdorf 1968]
Jonas Hermann
Die Mystik in der Nussschale Rezeption und Einordnung des Buchs von geistlicher Armut in der Bibliothek der Erfurter Kartause, in: Marieke Abram, Susanne Bernhardt, Gilbert Fournier & Balázs J. Nemes (eds.), Mystik unterwegs. Theologia mystica und revelationes in kartäusischen Händen, Leuven, 2022, 287-312, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 49 / Studia Cartusiana, 7)  
[Hemann 2022]
Volker Henn
"... quod inter dominos et subiectos esse debet mutua dilectio": Zu den Ständetraktaten des Kölner Kartäusers Werner Rolevinck, in: Werner Schäfke (ed.), Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Vergangenheit, Köln, 1991, 199-211, 1 ill.
[Henn 1991]
Pierre-Aelred Henel
Les relations Abbé de Rancé - Dom Innocent Le Masson, in: Robert Bindel & Pierre-Aelred Henel (eds.), Dom Innocent Le Masson, chartreux méconnu, Noyonnais oublié. Tricentenaire de la mort d'Innocent Le Masson (1627-1703), 51ème ministre général de l'Ordre des Chartreux, Noyon 8-11 mai 2003, Salzburg, 2007, 180-218 (= Analecta Cartusiana, 209)
[Henel 2007]
Pierre-Aelred Henel & James Hogg
Palémon Bastin: Chartæ of the Carthusian general chapter 1631-1638: Provincia Alemaniae Inferioris (ex manuscripto in domo Vallis Sanctae asservato) 1889, Chartreuse du Reposoir, Janvier, Salzburg, 2009, VII-104 p. (= Analecta Cartusiana, 100:45)
[Henel & Hogg 2009]
Guido Hendrix
Gruitrode, Jakob van, kartuizer en geestelijk schrijver, in: Nationaal biografisch woordenboek, 12 (1987), 322-328
[Hendrix 1987]
Guido Hendrix
Le dominicain Ludolphe de Saxe écrivit-il la Vita Christi Pars I entre 1324 et 1328 ?, in: Revue de théologie ancienne et médiévale, 46 (1979), 228-234
[Hendrix 1979]
Lawrence Hendriks
The London Charterhouse: its monks and martyrs. With a short account of the English Carthusians after the dissolution, London, 1889, XV-390-32 p., 7 ill.  
[Hendriks 1889]
Frans Hendrickx
Variorum SS. Vitae et passiones en andere tekst (herkomst onbekend, laatste kwart van de 12e eeuw) — KB Brussel, hs. 8511-12 — Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 167-170, 1 ill. (= Diestsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983c]
Frans Hendrickx & Jos Andriessen
Johannes Gerson: Epistola prima ad fratrem Bartholomaeum Carthusiensem, in: Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten, Brussel, 1981, 311-315, 1 ill.  
[Hendrickx & Andriessen 1981]
Frans Hendrickx
Kartuize O. L. Vrouw-van-Gratie te Scheut bij Brussel, vanaf 1588 binnen de stad Brussel (1455-1783), in: Albert Gruijs (ed.), Kartuizen in de Nederlanden (1314-1796). Klein monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen (= De Kartuizers en hun Delftse klooster, ed. R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond), Delft, 1975, 216-221
[Hendrickx 1975a]
Frans Hendrickx
Pseudo-Augustinus: Liber aromatum sive Speculum cordis, Meditationes; Guido van Clairvaux: Compilatio super quartum librum Sententiarum, Expositio super cantica psalterii (herkomst onbekend, 13e-14e eeuw) – KB Brussel, hs. 5246-52 – Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters, Diest, 1983, 175-178 (= Dietsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983g]
Frans Hendrickx
Guigo I, Consuetudines; Statuta Antiqua; Statuta Nova — KB Brussel, hs. 10858 (1465) — Scheut (Anderlecht bij Brussel), Onze-Lieve-Vrouw van Gratie, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 162-164 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Hendrickx 1984b] PDF-pictogram Hendrickx_Consuetudines, Statuta antiqua, Statuta nova.pdf (322.85 KB)
Frans Hendrickx
Cornelius Jansonius van Schoonhoven, Collatien. — RG Antwerpen, hs. Neerl. 6 (na 1594) — Brugge, Sint-Anna-ter-Woestijne, in: Frans Hendrickx, De Middelnederlandse handschriften van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen [Elly Cockx-Indestege & Frans Hendrickx (eds.), Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, dl. 1], Leuven, 1987, 98-99 (= Miscellanea Neerlandica, 1)
[Hendrickx 1987]
Frans Hendrickx
Ambrosius van Milaan: Exameron, De paradiso, De Cain et Abel; andere teksten (herkomst onbekend, 10e-11e eeuw) — KB Brussel, hs. 1782-84 — Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 165-167 (= Dietsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983b]
Frans Hendrickx
Kartuize Sint-Andreasberg te Chercq bij Doornik (ca. 1376 - 1783), in: Albert Gruijs (ed.), Kartuizen in de Nederlanden (1314-1796). Klein monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen (= De Kartuizers en hun Delftse klooster, ed. R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond), Delft, 1975, 205-209
[Hendrickx 1975d]
Frans Hendrickx
Petrus Riga: Aurora (herkomst onbekend, midden van de 13e eeuw) – BnF Paris, hs. latin 8098 – Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 174-175 (= Diestsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983f]

Pagina's