Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan D  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Roland Deigendesch
Bücher und ihre Schenker - Die Bücherlisten der Kartause Güterstein in Württemberg, in: Sönke Lorenz (ed), Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von Edward Potkowski, Stuttgart, 2002, 93-115 (= Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, 59)
[Deigendesch 2002b]
Roland Deigendesch
Memoria bei den Kartäusern. Auswertungsmöglichkeiten kartäusischer Memorialquellen am Beispiel des Gütersteiner Anniversars (15.-16. Jahrhundert), in: Sönke Lorenz (ed.), Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von Edward Potkowski, Stuttgart, 2002, 269-287 (= Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, 59)
[Deigendesch 2002a] PDF-pictogram Deigendesch_Memoria bei den Kartäusern.PDF (3.59 MB)
Antoine Dégert
John Krämer, in: The Catholic Encyclopedia, 8 (1910), 697-698
[Dégert 1910]
A. Degand
Chartreux (Liturgie des), in: Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, 3 (1913), 1045-1071  
[Degand 1913] PDF-pictogram Degand_Liturgie des Chartreux.pdf (17.05 MB)
Henri L. M. Defoer
Een drieluik van de kartuizers, Utrechts cultureel erfgoed van nationaal belang, Utrecht, 2010, 13 p., ill. (= Lezing gehouden voor de Probus Club Utrecht ’85 )  
[Defoer 2010] PDF-pictogram Defoer_Drieluik van de Utrechtse kartuis met het Laatste Avondmaal.pdf (3.84 MB)
Henri L. M. Defoer
The Triptych of the Pauw-Sas Family from the Utrecht charterhouse, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld & Jeannette van Arenthals (eds.), Living memoria. Studies in medieval and early modern memorial culture in honour of Truus van Bueren , Hilversum, 2011, 321-332, 379-413 (= Middeleeuwse bronnen, 137)
[Defoer 2011]
Joachim Deeters, Wolfgang Herborn, Wolfgang Schmid & Hiltrud Wallenborn
Quellen zur Geschichte der Kölner Kartause, in: Werner Schäfke (ed.), Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Vergangenheit, Köln, 1991, 10-122, ill.
[Deeters-Wallenborn 1991]
Thomas Dedeurwaerdere
De kartuizer Herman Stekin (ca. 1360-1428) en zijn Die exposicie op dat heilighe Pater Noster. Historische studie en uitgave van hs. Brussel, K.B. 1654-55, Lth., 2 dln., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Departement Geschiedenis, 1995, XX-472 (doorlopend) p.
[Dedeurwaerdere 1995] PDF-pictogram Samenvatting.pdf (42.17 KB)
Pol Declercq
De kartuis van Sinte-Cruys. Het kartuizerklooster Genadedal in Sint-Kruis en Brugge (1318-1783), Brugge Sint-Kruis, 2018, 327-(1) p., ill.  
[Declercq 2018]
Jean-Marie Déchanet
Guillaume de Saint-Thierry: Lettre d’Or aux Frères du Mont-Dieu, Bruges & Paris, 1956, 188 p.
[Déchanet 1956] PDF-pictogram Recensie Hourlier_RHE 52 (1957) 1002-1003.pdf (598 KB)
Johan Decavele
Kartuis Koningsdal, in: Gaston Mortier (ed.), Duizend jaar Ekkergem, Gent, 1974, 51-53, ill.
[Decavele 1974]
Urbain Deblander
... zalige eenzaamheid. Evolutie binnen de religieuze orden, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 11-19, ill.
[Deblander 2014]
Olaf De Witte
De kartuizer-liturgie, in: Tijdschrift voor liturgie, 24 (1944), 32*-42*  
[De Witte 1944]
Cornelius Johannes De Wit
Het atelier der Utrechtsche miniaturen en een kapittel uit de geschiedenis van het karthuizerklooster Nieuw-Licht, in: Oudheidkundig jaarboek. Bulletin van den Nederlandsch0en Oudheidkundigen Bond, serie 3:8 (1928), 264-277
[De Wit 1928]
A. De Wilt
Heeft Laurentius Surius, O. Carth. de Evangelische Peerle in het Latijn vertaald?, in: Ons geestelijk erf, 17:2 (1943), 132-140
[De Wilt 1943]
Rolf De Weijert
De stichtingskronieken van het Utrechts kartuizerklooster Nieuwlicht, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 233-257 (= Ons geestelijk erf, 88:3-4)
[De Weijert 2017]
Rolf De Weijert
Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580), Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Utrecht, Utrecht, 2015, IX-(1)-504 p., 42 ill.  
[De Weijert-Gutman 2015] PDF-pictogram De Weijert_Schenken, begraven, gedenken in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht .pdf (12.1 MB)
Rolf De Weijert
Gift-giving practices in the Utrecht charterhouse. Donating to be remembered?, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld & Jeannette van Arenthals (eds.), Living memoria. Studies in medieval and early modern memorial culture in honour of Truus van Bueren , Hilversuum, 2011, 147-164, 379-413 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 137)
[De Weijert 2011] PDF-pictogram De Weijert_Gift-giving practices in the Utrecht charterhouse.PDF (2.56 MB)
Michel De Waha
Reliure et politique à Bruxelles au XVe siècle. A propos des reliures de la chartreuse de Scheut, in: Le livre et l'estampe. Revue trimestrielle de le Société royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique, 25 / 99-100 (1979), 107-159, 1 ill.
[De Waha 1979]
Michel De Waha
Aux origines de la chartreuse de Scheut: pèlerinage populaire et monastère patricien, in: Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, 55 (1978), 3-26
[De Waha 1978]
Marc Rudolf De Vrij
De Meester van de Magdalena-legende en de diptiek van Willem van Bibaut, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 108 / 2 (1994), 73-78, ill.
[De Vrij 1994] PDF-pictogram De Vrij_Diptiek van Willem Bibaut.pdf (7.86 MB)
Willem De Vreese
Die Prologe van her Gerardus, in: Willem De Vreese, Bijdragen tot de kennis van het leven en de werken van Jan van Ruusbroec, Gent, 1895, 6-20 (= Het Belfort. Maandschrift gewijd aan letteren, kunst en wetenschap, 10:2)
[De Vreese 1895] PDF-pictogram De Vreese_Die Prologhe van her Gerardus.pdf (1.86 MB)
Carine De Vos & Wilfried Schaubroeck
De kartuizers in Sint-Martens-Lierde. Waarheid en fiktie, Lierde, 1987, 64 p., ill.  
[De Vos & Schaubroeck 1987]
Carine De Vos
Het roemloze einde van de kartuizerpriorij te Sint-Martens-Lierde, in: Het Land van Aalst, 41 (1989), 179-194, 1 ill.
[De Vos 1989] PDF-pictogram De Vos_Einde van de kartuizerpriorij te Sint-Martens-Lierde.pdf (3.83 MB)
C.G.N. De Vooys
De handschriften van Hendrik van Kalkar's werken, in: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, nieuwe serie : 2 (1903), 306-308
[De Vooys 1903] PDF-pictogram De Vooys_De handschriften van Hendrik van Kalkar's werken.PDF (348.4 KB)

Pagina's