Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan K  [Clear All Filters]
2009
James Hogg
Kartäuser in Bayern, in: Historisches Lexikon Bayerns [website], München, Bayerische Staatsbibliothek, 2009, –  
[Hogg 2009c]
James Hogg
De kartuis van Roermond in de chartae van het generaal kapittel van de kartuizers, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 78-89, 258-275, 3 ill.  
[Hogg 2009b]
...
De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 173-(1) p., ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)  
[Scheut 2009]
Jos Bernaer
Het kartuizerklooster te Herne op kaarten van Fonson en Bonnevie uit de jaren 1755, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 37 (2009), 181-199
[Bernaer 2009] PDF-pictogram Bernaer_Herne op kaarten van Fonson en Bonnevie.PDF (1.67 MB)
Peter Nissen
De Kartuizerorde: een eeuwenoud getuigenis van stille concentratie, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 12-21, 245-246, 2 ill.  
[Nissen 2009a]
Tim Peeters
De kartuizerorde en het benedictijnse monnikendom: twijgen aan dezelfde stronk?, in: De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 2:6 (2009), 8-14, 2 ill.  
[Peeters 2009] PDF-pictogram Peeters_Kartuizers en de benedictijnenorde.PDF (1004.83 KB)
Peter Nissen
Kartuizers leven als kluizenaars in gemeenschap. De stille kracht van het witte paradijs, in: Volzin. Opinieblad voor geloof en samenleving, 8:7 (2009), 24-27
[Nissen 2009d]
Liesbeth Zuidema
De Kruisiging van Rogier van der Weyden als verbeelding van de sacramentsviering, in: De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 129-147, 8 ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)
[Zuidema 2009b]
2008
Arie A. Manten
Kartuizers kregen in 1440 land in Nieuwer Ter Aa, in: Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 23 (2008), 99-104
[Manten 2008b]
Arie A. Manten
Kartuizers: middeleeuwse bezitters van land in Laag-Nieuwkoop en Spengen, in: Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 23 (2008), 21-29
[Manten 2008a]
2007
Krijn Pansters
De kardinale deugden in de context van het klooster. De systematisch-theologische uiteenzetting met de deugden: ... Dionysius de Kartuizer, in: Krijn Pansters, De kardinale deugden in de Lage Landen (1200-1500), Hilversum, 2007, 137-162 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 108)  
[Pansters 2007b] PDF-pictogram Kardinale deugden.PDF (2.69 MB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
De kartuis van Herne tijdens de veldtochten van Lodewijk XIV, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 35 (2007), 28-32
[Boelaert & Boelaert 2007] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Herne en de veldtochten van Lodewijk XIV.PDF (585.8 KB)
Tom Gaens & Frans Hendrickx
De Kartuizerorde in de Nederlanden voor het voetlicht, in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 70-78, 2 ill.  
[Gaens & Hendrickx 2007] PDF-pictogram Gaens & Hendrickx_Kartuizerorde in de Nederlanden voor het voetlicht.PDF (1.29 MB)
Jan G. M. Sanders
De kartuizers bij Den Bosch: historisch overzicht en vragen rond de stichting [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 104-109  
[Sanders 2007] PDF-pictogram Sanders_Kartuizers bij Den Bosch. Historisch overzicht en vragen rond de sichting.PDF (778.89 KB)
Geert H. M. Claassens
De kartuizers van Herne en hun vertaalactiviteiten. [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 109-123  
[Claassens 2007b] PDF-pictogram Claassens_Vertaalactiviteiten in Herne.PDF (2 MB)
Ton H. M. Van Schaik
Het kroost van broeder Joost. Waarom de kartuizers niet terugkwamen naar Nederland, Kampen, 2007, 192 p.
[Van Schaik 2007]
2004
Jean-Pierre Esther
Het kartuizerinnenklooster Sint-Anna binnen Brugge in de periode 1580-1783. Enkele aanvullende gegevens, in: Tom Gaens & Francis Timmrmans (ed.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 175-212, 9 ill. (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Esther 2004]
Jan De Grauwe
Kint (Benedictus t’ ou ’t), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 29 (2004), 131  
[De Grauwe 2004b]
Jan De Grauwe
Kivet ou Kyvet (Albert), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 29 (2004), 213  
[De Grauwe 2004c]
Guy Guldentops
De kluizenaar politiseert. Dionysius de Kartuizer over individu en gemeenschap, in: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 18 (2004), 69-82
[Guldentops 2004] PDF-pictogram Guldentops_Dionysius de Kartuizer over individu en gemeenschap.PDF (1.95 MB)
Jan De Grauwe
Knibbe (Vincent), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 29 (2004), 352-351  
[De Grauwe 2004d]

Pagina's