Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Michel Van der Eycken
Kaartboek van de goederen van de kartuizers te Zelem (ca. 1628) — RA Hasselt, Kartuizers te Zelem, 4, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 160-161 (= Diestsche Cronycke, 7)  
[Van der Eycken 1984d] PDF-pictogram Van der Eycken_Kaartboek van Zelem.PDF (94.64 KB)
Jan De Grauwe
Kaerman (Arnoldus), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 28 (2000), 728-729  
[De Grauwe 2000c]
Anon.
Kalckbrenner (Gérard), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 28 (2003), 776-777  
[Kalckbrenner/DHGE 2003] PDF-pictogram Kalckbrenner_Dictionnaire d'histoire... .PDF (475.66 KB)
Karel Swenden
Kalckbrenner, Gerard, in: Nationaal biografisch woordenboek, 11 (1985), 399-400
[Swenden 1985]
Heinrich Rüthing
Kal(c)kbrenner, Gerhard (Calcificis, Hamontanus), in: Neue Deutsche Biographie , 11 (1977), 62-63  
[Rüthing 1977a]
Tom Gaens, A. M. Van Lith-Drooglever Fortuijn & Jan G. M. Sanders
Kalendarium [Vught], in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 203-293, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Gaens, Van Lith-Droogleever Fortuijn & Sanders 2016]
Jacob Cornelis Van Slee
Kalkar, Heinrich Aeger von, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 15 (1882), 24-25  
[Van Slee 1882]
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Kanttekening bij de Middelnederlandse bijbelvertaling in het kartuizerklooster van Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 34 (2006), 101-113
[Boelaert & Boelaert 2006] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Middelnederlandse bijbelvertaling in Herne.PDF (1.34 MB)
Arnoud-Jan Bijsterveld
Kapel van O.L. Vrouw van Bethlehem of ‘in de Stege’ (Roermond), in: Peter Jan Margry, Charles Caspers, Antoine Jacobs & Ottie Thiers (eds.), Bedevaartplaatsen in Nederland, dl. 3: Provincie Limburg, Amsterdam & Hilversum, 2000, 771-774, 4 ill.  
[Bijsterveld 2000] PDF-pictogram Bijsterveld_Kapel van O. L. Vrouw van Bethlehem (Roermond).PDF (779.99 KB)
P. J. Goetschalckx
Het kapittel van S. Gummarus te Lier geeft zijne toestemming aan de stichting van ’t klooster der Karthuizers te Lier, 3 Mei 1549, in: Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, 10 (1911), 498-504  
[Goetschalckx1911] PDF-pictogram Goetschalckx_Toestemming van het kapiitel van S Gummarus tot stichtng van de kartuis te Lier.PDF (725.25 KB)
Ralf Lützelschwab
Kardinäle aus dem Kartäuserorden. Überlegungen zum Problem von 'rigor vitae' und kurialer Existenz, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften.35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 123-136 (= Analecta Cartusiana, 310)
[Lützelschwab 2015]
Krijn Pansters
De kardinale deugden in de context van het klooster. De systematisch-theologische uiteenzetting met de deugden: ... Dionysius de Kartuizer, in: Krijn Pansters, De kardinale deugden in de Lage Landen (1200-1500), Hilversum, 2007, 137-162 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 108)  
[Pansters 2007b] PDF-pictogram Kardinale deugden.PDF (2.69 MB)
James Hogg
Kartause, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3e ed., 5 (1996), 1266-1268   
[Hogg 1996a]
A. Wendehorst
Kartause Hortus Anglorum in Würzburg, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1381
[Wendehorst 1960]
H. Tüchle
Kartause Marienbühl in Straßburg-Königshofen, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1381
[Tüchle 1960]
E. M. Wermter
Kartause Marienparadies westlich von Danzig, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1379-1380
[Wermter 1960]
Walter Pass
Kartause Mauerbach 1314 bis heute: Kartäusergesang, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst- und Denkmalpflege, 53 (1999), 657-660
[Pass 1999]
Josef Hemmerle
Kartause Prüll bei Regensburg, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1380-1381
[Hemmerle 1960]
Paul Lehmann
Kartause Salvatorberg, in: Paul Lehmann et al. (eds.), Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und. der Schweiz, dl. 2: Bistum Mainz, Erfurt, München, 1928, 221-593  
[Lehmann 1928]
Johannes Simmert
Kartause St. Alban bei Trier, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1381
[Simmert 1960b]
Robert Haass
Kartause St. Barbara in Köln, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1380
[Haass 1960]
G. Boner
Kartause St. Margarethental in Klein-Basel, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1379-1380
[Boner 1960]
Johannes Simmert
Kartause St. Michaelsberg bei Mainz, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1380
[Simmert 1960a]
James Hogg
Kartausenforschung, ein Überblick zum Projekt der Analecta Cartusiana, in: Sylvain Excoffon & Coralie Zermatten (eds.), Histoire et mémoire chez les Chartreux (XIIe-XXe siècles). Actes du Colloque international du CERCOR (24-27 juin 2015), Saint-Étienne, 2017, 537-545 (= Analecta Cartusiana, 319)  
[Hogg 2017d]
Michael Müller
Kartausenführer: Buxheim, Buxheim, 1982, 39 p., ill.
[Müller 1982]

Pagina's