Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: Keyword gelijk is aan Sint-Martens-Lierde O.Cart. (historiographia)  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
N. Bauwens
De priorij van de paters Karthuizers - St.-Martensbos te St.-Martens-Lierde. Enkele historische feiten tussen 1329-1793, in: Triverius. Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring Triverius Brakel, (1972), 15-18
[Bauwens 1972]
G
Valère Gaublomme
De karthuize van St-Martens Lierde 1329-1783, in: Cultureel nieuws, 15 (1949), 2-3
[Gaublomme 1949a]
V
Renaat Van der Linden
Sint-Martens-Lierde bezat de enige Kartuize van Oost-Vlaanderen, in: Toerisme in Oost-VIaanderen., 22 (1973), 65-67
[Van der Linden 1973]