Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Bernaer, Jos  [Clear All Filters]
1983
Jos Bernaer
Kartuizermonniken uit het Oude Land van Edingen, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 87-98  
[Bernaer 1983]
Henri Temperman , tr. Jos Bernaer
De laatste dagen van de kartuis van Herne. Bijdrage tot de geschiedenis van dit klooster, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 99-120  
[Temperman & Bernaer 1983] PDF-pictogram Temperman & Bernaer_Laatste dagen van Herne.PDF (2.4 MB)
1986
Jos Bernaer
De oudst bewaarde kalender der kartuizers te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 14 (1986), 245-257, 2 ill.
[Bernaer 1986] PDF-pictogram Bernaer_Karthuizerkalender van Herne.PDF (7.07 MB)
2003
Jos Bernaer, Jan Boelaert & Jozef Boelaert
De Bijbelvertaler van 1360 was een monnik van het kartuizerklooster te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 31 (2003), 83-88
[Bernaer & Boelaert 2003]
2014
Jos Bernaer
... als boodschappers van de waarheid ... Herne als spirituele bakermat, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 55-70, ill.
[Bernaer 2014a]
Jos Bernaer
... en het huis zakte niet ineen. De zeventiende en achttiende eeuw te Herne, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 133-171, ill.
[Bernaer 2014b]
Jos Bernaer
... Ende dit willic gerne doen. Jan van Ruusbroec, een claer verlicht man, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 127-128, ill.
[Bernaer 2014c]
Jos Bernaer
... een laatste schuilplaats ... Van de opheffing tot nu, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 173-185, ill.
[Bernaer 2014d]
2019
Jos Bernaer , m.m.v. Gottfried Glassner & Patrick Fiska
Zur Lesung der Bibel im Nachtoffizium der Kartäuser. Unter besonderer Berücksichtigung der Kartausen in Niederösterreich, in: Hyppolytus Neue Folge, St. Pöltner Hefte zur Diözesankunde, 35 (2019), 45-86, 13 ill.  
[Bernaer, Glassner & Fiska 2019]