Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: Filter gelijk is aan   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
...
Statuta Ordinis Cartusiensis, Basiliae [Basel], ohannes Amorbach ac collegae sui [i. e. Johannes Petri & Johannes Froben, 1510, (2) - 252a+252b - XXa+XXb - 51a+51b - (8) p.  
[Statuta 1510]
...
Statuta Renovata Ordinis Cartusiensis. Libri 1-4 / Libri 5-8 / Table analytique, In Domo Cartusiae [Grande Chartreuse], Capitulum Generale, 1971, (4)-139-(1) + (3)-II-(2)-139-(1) + 27-(3) p.  
[Statuta Renovata 1971] PDF-pictogram Statuta Renovata libri 1-4_Capitula.PDF (143.14 KB)
...
Les Statuts Rénovés en dialogue avec la tradition. Florilège de textes patristiques et modernes, 3 dln., Chartreuse de Portes, 1980, 1230 p.  
[Statuts et tradition 1980]
A. - J. Fruytier
Steen (Herman van) (Steenken de Petra), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 5 (1921), 805-806  
[Fruytier 1921b]
Valère Gaublomme
De stichter van de kartuize te Sint-Martens-Lierde (1329-1783), in: Het Land van Aalst, 1 (1949), 16-20
[Gaublomme 1949c] PDF-pictogram Gaublomme_Stichter van de kartuize te Sint-Martens-Lierde.pdf (1.39 MB)
Valère Gaublomme
De stichting der kartuize van Sint-Martens-Lierde, in: Het Land van Aalst, 1 (1949), 43-49
[Gaublomme 1949d] PDF-pictogram Gaublomme_Stichting der kartuize van Sint-Martens-Lierde.pdf (1.88 MB)
Jan De Grauwe
De stichting van de Gentse kartuis Koningsdal te Rooigem in de parochie Ekkergem, in: Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks, 25 (1971), 3-29
[De Grauwe 1971]
Rolf De Weijert
De stichtingskronieken van het Utrechts kartuizerklooster Nieuwlicht, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 233-257 (= Ons geestelijk erf, 88:3-4)
[De Weijert 2017]
Michel Van der Eycken
Stichtingsoorkonde van het kartuizerklooster te Zelem (1 februari 1329) — RA Hasselt, Kartuizers te Zelem, Oorkonden, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 159 (= Diestsche Cronycke, 7)  
[Van der Eycken 1984a] PDF-pictogram Van der Eycken_Stichtingsoorkonde Zelem.PDF (67.94 KB)
Willem Asselbergs
De stijl van Elkerlijk, Zwolle, 1968, 35 p. (= Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, 19A)
[Asselbergs 1968]
A. - J. Fruytier
Stompwijk (Theodorus van), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 5 (1921), 820-821  
[Fruytier 1921a]
Benedetto Tromby
Storia critico-cronologica diplomatica del patriarca S. Brunone e del suo Ordine Cartusiano, dl. 3-10 + Appendices, Salzburg, 1982 [fotografische reproductie: Napoli, Vincenzo Orsino, 1775 (dln. 3-5), 1777 (dln. 6-7), 1778 (dl. 8), 1779 (dln. 9-10)], – p. (= Analecta Cartusiana, 84:3-10)  
[Tromby 1982]
Benedetto Tromby
Storia critico-cronologica diplomatica del patriarca S. Brunone e del suo Ordine Cartusiano, dl. 1-2 + Appendices, Salzburg, 1981 [fotografische reproductie: Napoli, Vincenzo Orsino, 1773 (dl. 1), 1775 (dl. 2)], z. p., ill. (= Analecta Cartusiana, 84:1-2)  
[Tromby 1981]
Stéphane Mercier
Stratagèmes, mensonges ou amphibologies dans le Livre de Judith d'après quelques anciens commentateurs catholiques, in: Jean-Marc Vercruysse (ed.), Le Livre de Judith, Arras, 2014, 83-137 (= Graphè, 23)
[Vercruysse 2014]
Bas De Melker
Structuur en genese van het Liber benefactorum van het kartuizerklooster bij Amsterdam, in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodanum, 81 (1989), 10-28
[De Melker 1989]
Peter Thissen
Studia lectionum. Context en praktijk van lezen en schrijven in zeventiende-eeuwse Vlaamse kartuizen: Pieter Mallants (1638-1675), in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 382-408 (= Ons geestelijk erf, 88:3-4)  
[Thissen 2017]
Ludo Vandamme
Studie van een kartuizerbibliotheek: de bibliotheek van het Brugse kartuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne (1348-1783), Brugge, Graduaat Rijksleergangen voor Technisch Onderwijs: Bibliotheek-, documentatie- en informatiewetenschappen, 1988, 69 p.  
[Vandamme 1988]
Carol B. Rowntree
Studies in Carthusian history in later medieval England. With special reference to the Order's relations with secular society, A dissertation submitted for the Degree of D. Phil., York, University of York: Department of History, 1981, (2)-XII-581 p.  
[Rowntree 1981]
Julian M. Luxford
Studies in Carthusian monasticism in the late Middle Ages, Turnhout, 2008, XVI-367 p., 46 ill. (= Medieval church studies, 14)  
[Luxford 2008]
Lawrence Hundersmarck
A study of the spiritual themes in the prayers and passion narration of Ludolphus de Saxonia's Vita Jesu Christi, PhD Thesis, New York, Fordham University, Department of Theology, 1983, (9)-IV-220-(3) p.  
[Hundersmarck1983]
Lawrence Hundersmarck
A study of the spiritual themes of the prayers of the Vita Jesu Christi of Ludophus de Saxonia, in: Kartäuserregel und Kartäuserleben. Internationaler Kongress vom 30. Mai bis 3. Juni 1984, Stift Heiligenkreuz , dl. 1, Salzburg, 1984, 89-121 (= Analecta Cartusiana, 113:1)  
[Hundersmarck1984]
H.P.H. Camps
Stukken uit het archief van het voormalig karthuizerklooster Sion te Noordgouwe, 1474-1617, in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen, dl. 2, Middelburg, 1976, 85-90
[Camps 1976]
Irénée Jaricot
Supplément à l'Essai sur l'histoire de nos Coutumes chartreuses, in: Analecta Cartusiana, dl. 313, Salzburg, 2015, 39-96  
[Jaricot 2015b] PDF-pictogram Jaricot_Supplément à l'Essai sur l'histoire de nos Coutumes.pdf (7.33 MB)
Jan De Grauwe
Supplementum Prosopographiae Cartusianae Belgicae (1314-1796), Salzburg & Gent, 1978, (4)-65 p. (= Analecta Cartusiana, 28 B / Series bio-bibliographica, 1 B)
[PCB Suppl. 1978]
Christian De Backer
La suppression de la chartreuse de Monichusen près d’Arnhem et le mandatum speciale du convers Joannes Commotius, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 215-221 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[De Backer 1984c] PDF-pictogram De Backer_Monichusen et le 'mandatum speciale' de Joannes Commotius.pdf (848.34 KB)

Pagina's